ประโยชน์ของข้าว หอมมันปู

ข้าวหอมมันปู หรือที่เรียกว่าข้าวหอมมะลิแดง เป็นข้าวกล้องที่มีสีแดงหม่น มีค่า GI อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *