คุณประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่ถูกพัฒนามากจาก ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิ 105 ทำให้ได้ข้าวที่นุ่ม แต่ยังมีคุณประโยชน์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *