ศูนย์ดินปุ๋ย ชุมชน

ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่ของเรา เป็นศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน
มีหน้าที่หลักคือ ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เพื่อให้รู้ว่าควรใส่ปุ๋ยแบบไหน
นอกจากจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้แล้ว ยังสามาระช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *