วิสาหกิจชุมชน
เพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่

จากนักสาธารณสุข สู่ประธานวิสาหกิจชุมชน

กฤษณพงษ์ คงควร (เช็ค)

เรียนจบสาธารณสุข ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็เห็นคนป่วยมากมาย นั่งวิเคราะห์ดูแล้ว สุดท้ายโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารการกินทั้งสิ้น แล้วพอกลับมามองที่บ้าน บ้านเราทำเกษตรกรรม เป็นจุดเริ่มต้นของอาหาร เลยมองเห็นว่า “เราควรทำอาหารให้ดี เราจะได้กินสิ่งดีๆ และมีสุขภาพที่ดี” แต่พอมาทำจริงๆ การจะทำเกษตรอินทรีย์แบบปลอดสารพิษทำคนเดียวไม่ได้ครับ เพราะถ้าคนรอบข้างยังใช้สารเคมี มันก็ปลิวมาอยู่ดี เลยชวนชาวบ้านมาทำด้วยกัน มาเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ เราจะได้กินข้าวที่ดี กินผักที่ดีไปด้วยกัน ช่วงแรกก็ลำบากมาก ผลผลิตน้อย แมลงกินหมด แต่ก็ค่อยๆ ประคับประคองกันมา ค่อยๆพัฒนามาด้วยกัน ตอนนี้พวกเราก็อยู่ได้ เงินก็พอมี แต่ที่ดีกว่าคือสุขภาพ และตอนนี้ก็มีคนมาทำเยอะขึ้น คนในชุมชนของเราก็ได้ทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องไปทำงานไกลๆในเมือง ได้ดูแลครอบครัว ตอนนี้ข้าวเพลินนาเลยไม่ใช่ข้าวของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะตอนนี้ “ข้าวเพลินนา คือข้าวของชุมชนครับ”

จากทำเกษตรตัวคนเดียว กลายเป็น ทำร่วมกันในชุมชน

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
มีสมาชิกเริ่มต้นทั้งหมด 7 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 31 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 810 ไร่

ในอดีต แต่ละครอบครัวทำเกษตรกรรม แบบเดี่ยว ต่างคนต่างทำ แต่พอมารวมกลุ่ม ทำร่วมกัน ได้แบ่งปัน
ได้หาข้อมูลร่วมกัน นอกจากผลผลิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังได้ มิตรภาพ และการพัฒนาไปพร้อมๆกัน และถ้าไม่เป็นกลุ่ม
ความสำเร็จและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจคงไม่มีให้เห็นดังเช่นปัจจุบัน

ปัจจุบันนอกจากเราจะมีการเรียนรู้ร่วมกันแล้ว เรายังเป็นแกนนำของการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรอีกด้วย

ทางกลุ่มของเราได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรม ดังนี้

ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน
ให้เกษตรกรได้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และการปรับปรุงดินอย่างเหมาะสม

คลิ๊กอ่านต่อ>>

ศูนย์ข้าวชุมชน

กรมการข้าว

ถ่ายทอดความารู้เรื่องการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน และการพัฒนาการผลิตพันธุ์ข้าว
เพื่อจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ 

คลิ๊กอ่านต่อ>>

ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำการเกษตร
และส่งเสริมการทำการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ร่วมด้วย

คลิ๊กอ่านต่อ>>

ข้อมูลอื่นๆของกลุ่มเรา

กดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหัวข้อต่างๆได้เลยครับ ^^

โครงสร้างกลุ่ม

ข้อมูลรายละเอียดของ กลุ่ม โครงสร้างและ Time line การดำเนินงานและการเติบโต

สมาชิก

ทำความรู้จักกับ พี่ น้อง ลุง ป้าน้า อา คุณตา คุณยาย ผู้เป็นเบื้องหลังการปลูกข้าว

กิจกรรมหลัก

ข้อมูลกิจกรรมหลักของการดำเนินการ โดยรวมของวิสาหกิจชุมชน

ภารกิจเพื่อสังคม

ข้อมูลกิจกรรมการแบ่งปัน การบำรุงรักษา พัฒนาชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน