กิจกรรม ข้าวเพลินนา

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม เข้าพบปะ เยี่ยมชม

วันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่ เพื่อถ่ายทำและจัดทำ VDO นำเสนอ กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อของกระทรวงอุตสาหกรรม

ประเมินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่ (ข้าวเพลินนา) ได้รับคัดเลือก1 ใน 4 ทีม ในการการประเมิน เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้ามาให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านและ คนในชุมชนทุกคน ที่มาช่วยเสริมพังใจให้กับทีมผู้นำเสนอ

ข้าวอินทรีย์ ออกบูธ จำหน่ายสินค้า

งานศิลปาชีพประทีปไทย 2565

ข้าวเพลินนา (วิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่) ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าประกวด KBO (Knowledge Base Otop) ซึ่งเป็นการประกวดกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการ โดยเน้นเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ในท้องถิ่น การนำภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนา OTOP ของชุมชนภายใต้การเสริมสร้างความรู้ทักษะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมออกสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากลได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด ผลิตภัณฑ์ได้แก่ แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ สำเร็จรูป สำหรับทำทองม้วนสด ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาเบี่ยมชมบูธ และมาให้กำลังใจด้วยนะครับผม