กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม เข้าพบปะ เยี่ยมชม

วันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่ เพื่อถ่ายทำและจัดทำ VDO นำเสนอ กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อของกระทรวงอุตสาหกรรม